Katechezy dla dorosłych

Katecheza trzydziesta pierwsza: SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Katecheza trzydziesta: SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Katecheza dwudziesta dziewiąta: V PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Katecheza dwudziesta ósma: IV PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Katecheza dwudziesta siódma: II i III PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Katecheza dwudziesta szósta: I PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Katecheza dwudziesta piąta: X PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza dwudziesta czwarta: IX PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza dwudziesta trzecia: VIII PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza dwudziesta druga: VII PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza dwudziesta pierwsza: VI PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza dwudziesta: V PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza dziewiętnasta: IV PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza osiemnasta: III PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza siedemnasta: II PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza szesnasta: I PRZYKAZANIE BOŻE

Katecheza piętnasta: OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Katecheza czternasta: OBRZĘDY KOMUNII ŚW.

Katecheza trzynasta: PRZYGOTOWANIE DO KOMUNII ŚW.

Katecheza dwunasta: MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Katecheza jedenasta: LITURGIA EUCHARYSTYCZNA- PRZYGOTOWANIE DARÓW

Katecheza dziesiąta: LITURGIA SŁOWA

Katecheza dziewiąta: MSZA ŚWIĘTA – OBRZĘDY WSTĘPNE CZ. 2

Katecheza ósma: MSZA ŚWIĘTA – OBRZĘDY WSTĘPNE CZ. 1

Katecheza siódma: SYMBOLIKA ELEMENTÓW NATURALNYCH W LITURGII

Katecheza szósta: GESTY I POSTAWY LITURGICZNE

Katecheza piąta: HISTORIA I ZNACZENIE SZAT LITURGICZNYCH

Katecheza czwarta: NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Katecheza trzecia: PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

Katecheza druga: ODPUSTY CZ. 2

Katecheza pierwsza: ODPUSTY CZ. 1