Nowy wikariusz Parafii Tarnowiec

Od 27 sierpnia br. rozpoczął w naszej Parafii posługę ks. mgr Dawid Kłębczyk. Ks. Dawid jest neoprezbiterem i w naszej wspólnocie stawia pierwsze kroki w posługiwaniu kapłańskim. Ks. Dawidowi życzmy wielu Bożych łask u początku kapłańskiej pracy.

Zmiana WARTY

9 sierpnia o godz. 10.00 miało miejsce liturgiczne wprowadzenie nowego proboszcza do wspólnoty parafialnej. Następcą ks. Stanisława skowrona jest ks. Tadeusz Michalik. Ceremonię liturgicznego wprowadzenia poprowadził dziekan Dekanatu Tarnów Południe ks. Adam Nita. Kanoniczne objęcie parafii przez ks. dra Tadeusza Michalika – zdjęcia z uroczystości: