WIELKI POST 2024

kalendarzrolnikow.pl

Drodzy Parafianie,

przed nami kolejny Wielki Post, kiedy w sposób szczególny będziemy podejmować czyny pokutne i rozważać tajemnice zbawczej męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Droga krzyżowa w piątek o godz. 1730 oraz w niedzielę po Mszy św. o godz. 1000; Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1700

Wasi Duszpasterze