KONSEKRACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W TARNOWCU

diecezja.tarnow.pl

,,Potem Mojżesz wziął trochę oliwy namaszczenia i trochę krwi z ołtarza i pokropił nią Aarona i jego szaty, a z nim jego synów i ich szaty. Tak poświęcił Aarona z jego szatami i z nim jego synów z ich szatami’’ (Kpł 8,30).

Drodzy Parafianie,

po blisko 43 latach od powstania Parafii, biskup diecezjalny dokona uroczystej dedykacji Panu Bogu naszej świątyni.

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę św. dnia 1 maja 2023 r. o godz. 11.00 połączoną
z obrzędem konsekracji kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu.

Konsekracji dokona biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Będzie to wydarzenie jedyne, historyczne o doniosłej randze dla naszej wspólnoty parafialnej.

Św. Józefowi, naszemu Patronowi polecajmy całą naszą wspólnotę, prosząc o owocne przeżycie tego świętego czasu.

Wasi Duszpasterze