WIELKANOC 2022

kalendarzrolnikow.pl

Drodzy Parafianie,

„Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” (Łk 22, 27) – pyta Pan Jezus dwóch uczniów zmierzających do Emaus. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał; to centralna prawda naszej chrześcijańskiej wiary. To nadzieja, która będzie napawać nas w tych świętych dniach zadumy nad dziełem Zbawienia dokonanego na krzyżu. 

Na święty czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy Wam najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego i obfitości łask płynących z wielkanocnych misteriów. Niech radość poranka wielkanocnego zawsze gości w Waszych sercach.

Wasi Duszpasterze