TARNOWIECKIE POŻEGNANIE LATA 19.09.2021.

W niedzielę 19 września br. odbyło się w naszej Parafii TARNOWIECKIE POŻEGNANIE LATA. Wydarzenie otwarł Zespół Remedium ze szkoły podstawowej w Tarnowcu. Następnie na scenie pojawił się tradycyjny folklor w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Skalnik” z Kamionki Wielkiej, reprezentującego region Lachów Sądeckich położony u podnóża najdalej na północ wysuniętej części Karpat. Na dzieci czekały zaś różnego rodzaju animacje i zabaw. Nie zabrakło tradycyjnego bigosu gminnego, znaku rozpoznawczego każdego wydarzenia kulturalnego organizowanego w gminie Tarnów. Centrum Kultury wsparło festyn od strony organizacyjnej. Impreza była okazją do spotkania się i zintegrowana naszej społeczności. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy pomimo chłodu przybyli na to wydarzenie. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym ta impreza mogła się odbyć. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję w stronę Pana Wójta naszej Gminy za pomoc w postaci sceny, nagłośnienia jak również pysznego bigosu. Kolejne takie wydarzenie będzie miało miejsce w czerwcu przyszłego roku.