Nowy wikariusz Parafii Tarnowiec

Od 27 sierpnia br. rozpoczął w naszej Parafii posługę ks. mgr Dawid Kłębczyk. Ks. Dawid jest neoprezbiterem i w naszej wspólnocie stawia pierwsze kroki w posługiwaniu kapłańskim. Ks. Dawidowi życzmy wielu Bożych łask u początku kapłańskiej pracy.